Portāls ielādēsies pēc 15 sekundēm
Uz Jauns.lv
Shutterstock

Kā šķirt nelaimīgu laulību, ja nevar reizē ierasties pie notāra

Sabiedrība
2023. gada 4. janvārī 05:05 2023. gada 4. janvārī 05:05
  Kārlis Seržants | "Likums un Taisnība"
Par ierastu parādību kļuvušas situācijas, kad viens no laulātā pāra dodas peļņā vai citās darīšanās uz ārzemēm, satiek tur jaunu mīlestību un vēlas šķirt iepriekšējās attiecības. No tālām zemēm ir visai problemātiski izbraukāt, tāpēc var izmantot iespēju to izdarīt arī attālināti. Tiesa gan, reāli tas izdarāms situācijās, ja nav jādala ne manta, ne bērni.

Visvieglāk ar notāra starpniecību


"Likuma un Taisnības" lasītājs Alfrēds jautā: “Diemžēl tā ir noticis, ka mana laulība ir faktiski izirusi, taču sieva kategoriski atsakās šķiršanos nokārtot juridiski, ko it kā pavisam vienkārši varētu izdarīt pie notāra. Mums nav jādala nekāda manta, jo visu norakstīju sievai, un bērni arī ir lieli. Tad nu saprotu, ka šādā situācijā šķiršanās ir iespējama tikai caur tiesu, taču to sarežģī apstāklis, ka es dzīvoju visai tālu no Latvijas. Kas tad man būtu jādara? Vai jānolīgst advokāts, un kādas varētu būt izmaksas? Vai šādā gadījumā es varu pretendēt uz pusi mantas? Vai tiesā ir iespējams piedalīties attālināti?”

Latvija ir viena no pavisam nedaudzajām valstīm Eiropas Savienībā, kur šķiršanos iespējams nokārtot attālināti. Civillikuma 66. panta 3. daļā noteikts, ka tiesības izšķirt laulību ir arī notāram – šajā gadījumā šķiršanās process ir visai vienkāršs un arī izmaksas būs daudz mazākas nekā tiesas ceļā.

Tomēr šajā gadījumā jāievēro vairāki nosacījumi, kas paredzēti Notariāta likuma 325. pantā. Pats galvenais nosacījums – abi laulātie ir vienojušies un brīvprātīgi piekrituši laulības šķiršanai. Ja viņiem ir kopīga manta un kopīgi nepilngadīgi bērni, tad jānoslēdz rakstveida vienošanās par mantas sadali, par bērnu aizgādību, bērnu uzturlīdzekļiem un abu laulāto saskarsmes tiesībām ar viņiem pēc šķiršanās.

Šī vienošanās nosaka par pienākumu pildīt norādītās saistības, taču praksē nereti gadās, ka tā tiek pārkāpta. Diemžēl šo jautājumu notārs atrisināt nevar, un tādā gadījumā būs tomēr jāvēršas tiesā.

Vienas dienas laikā pie notāra izšķirties nevarēs, un, ja neviens no laulātajiem iesniegumu nebūs anulējis, tas tiks juridiski pabeigts 31. dienā pēc iesnieguma saņemšanas. Abas puses tad saņem laulības šķiršanas apliecību, un šī informācija tiek aktualizēta Iedzīvotāju reģistrā. Abiem laulātajiem šajā procesā jābūt klāt, taču tas nenozīmē fizisku atrašanos notāra birojā.

Kopš 2019. gada 1. jūnija notāra attālināti veicamo pakalpojumu un darījumu klāstā ir arī laulības šķiršana. Pieteikšanos var veikt gan telefoniski, gan izmantojot vietni latvijasnotars.lv, kur atrodams to notāru saraksts, kuri aktīvi izmanto virtuālās iespējas.

Izvēloties notāru, vispirms vajadzētu ar viņu sazināties un konkrēti izrunāt situāciju. Pirms šķiršanās procesa uzsākšanas laulātajiem pa pastu būs notāram ierakstītā sūtījumā jāpiegādā laulības apliecības oriģināls vai dokuments, kas tam pielīdzināts (piemēram, baznīcā izsniegts).

Lai attālināti izšķirtu laulību pie notāra, abiem laulātajiem nepieciešams drošs elektroniskais paraksts eParaksts eID, kas atrodas personas apliecībā, vai mobilā lietotne eParaksts mobile.

Personu identitāti notārs pārbaudīs, izmantojot videozvanu, kas tehniski jānodrošina laulātajiem. Visa dokumentācijas apmaiņa notiek virtuāli. Notārs ievieto laulības šķiršanas iesniegumu, laulātie uzrāda attiecīgi parakstīto vienošanos, un visa šī dokumentācija tiek parakstīta ar elektroniskajiem parakstiem. Turpat virtuāli puses ar šiem dokumentiem arī apmainās un pēc 30 dienām no procesa uzsākšanas brīža notārs sagatavo apliecību par laulības šķiršanu un izsniedz to abām pusēm.

Latvijas Zvērinātu notāru padomes mājaslapā ir arī publicēta pamācība, kā praksē notiek darbības attālinātajā režīmā. Šķirot laulību bezstrīdus kārtībā pie notāra, būs jāsamaksā nodeva 71,14 eiro.

Strīdu gadījumā šķir tikai tiesa

Ja laulātajiem ir kādas neatrisinātas domstarpības saistībā ar mantas sadali, bērniem vai nav otra laulātā piekrišanas šķiršanās procesa uzsākšanai, būs jāvēršas tiesā.

Laulības šķiršanas pieteikumu var iesniegt viens laulātais, bet dokuments jāiesniedz divos eksemplāros, tam jāpievieno arī laulības apliecības oriģināls vai tam pielīdzināts dokuments. Tāpat nepieciešams dokumenti, kas pamatos apstākļus, kādēļ laulības šķiršana tiek pieprasīta, kopīgo bērnu dzimšanas apliecības un vajadzības gadījumā arī dokumenti, kas apliecina mantisko stāvokli.

Diemžēl mantas dalīšanā ir ļoti daudz nianšu, kas atkarīgas no īpašuma formām, laulību līgumiem un citiem apstākļiem, tādēļ tādos gadījumos parasti izmanto advokātu pakalpojumus.

Ātrums būs atkarīgs no abu laulāto spējas rast kompromisu strīdīgajos jautājumos, tādēļ nav reti gadījumi, kad strīdi par mantu un bērniem šādus procesus ievelk vairāku gadu garumā. Protams, tādos gadījumos neiztikt bez advokāta un arī paša laulātā klātbūtne ir visai nepieciešama. Jebkurā gadījumā, iesniedzot pieteikumu tiesā, iesniedzējs kļūst par prasītāju, bet otra puse par atbildētāju.

Arī tiesa var lemt attālināti

Arī tiesā iesniegumu par laulības šķiršanu var iesniegt elektroniskā veidā. To var izdarīt portālā latvija.lv – jāatgādina gan, ka no 1. janvāra vairs nevarēs autorizēties ar bankas rekvizītiem, bet tikai ar ID karti. Jānomaksā arī valsts nodeva 175 eiro.

Ja tiesa pieņems lietu izskatīšanā, tad ārpus Latvijas esošajai personai tiks nosūtīts digitālā saite, caur kuru varēs pieslēgties tiesai videokonferences režīmā.

Ja viena no pusēm dzīvo ārpus Latvijas un nevar uz tiesas sēdi ierasties, var pietikt ar rakstveida paskaidrojumu vai pilnvarotas personas piedalīšanos. Tiesa var notikt arī situācijā, ja atbildētāja dzīves vieta nav zināma un viņš nav ieradies, bet likumā noteiktajā kārtībā uzaicināts uz tiesas sēdi.

Ja atbildētājs tiesas sēdes ignorē neattaisnojoša iemesla dēļ, viņu var atvest arī piespiedu kārtā. Jāatzīmē, ka situācijā, ja abi laulātie atrodas ārvalstīs, to var izdarīt arī ārpus Latvijas, taču šķiršanās iemesliem jāatbilst Latvijas likumdošanai.

Samierināšanās nav obligāta

No 2022. gada 1. maija Civillikumā veiktie grozījumi paredz, ka laulība faktiski uzskatāma par izirušu, ja laulāties vismaz vienu gadu dzīvo šķirti (agrāk bija trīs gadi).

Saistītās ziņas

Notāri atgādina: trīs būtiskākie faktori darījumiem ar īpašumu
Notāres kļūdas dēļ cilvēks “nomirst” uz trīs dienām 5
Gribu šķirties. Soli pa solim – kā notiek laulības šķiršana pie notāra

Tāpat tagad tiek respektēta viena laulātā griba izbeigt laulību, ja viņš to vēlas darīt un nav iespējama otra laulātā uzspiesta palikšana laulībā, tādēļ likumā ir izslēgtas tiesas tiesības noteikt samierināšanās termiņu, kā arī iespējas atteikt laulības šķiršanu nepilngadīgu bērnu interesēs.

Šis regulējums tiks piemērots arī tajās laulības šķiršanas lietās, kuru pieteikumi ir iesniegti vēl pirms šo grozījumu stāšanās spēkā. Jāpiezīmē gan, ka šis regulējums reāli varēs darboties situācijās, ja laulāto starpā nebūs strīda par mantas dalīšanu vai bērnu aizbildniecības noteikšanu.

Citi šobrīd lasa

Putins: Dienvidkoreja pieļaus lielu kļūdu, ja tā izlems sūtīt ieročus Ukrainai 1
"Lai piečurā, lai pievemj... Mēs visi esam cilvēki," latviešu fotogrāfe ar vīru cietušo aizved uz slimnīcu, jo "palīdzība neatbrauca" 1
Foto: Keita un bērni sveic princi Viljamu dzimšanas dienā
Pievienot komentāru