Portāls ielādēsies pēc 15 sekundēm
Uz Jauns.lv

Reklāmas tehniskā specifikācija

LATVIEŠU | ENGLISH

 

HTML BANERU TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA


Prasības un noteikumi HTML baneriem
 

HTML5 baneri ir jāiesūta vismaz 2 (divas) pilnas darba dienas pirms to izvietošanas pirmā datuma. Ja reklāmas materiālu iesniegšanas termiņi netiek ievēroti, Jauns.lv negarantē reklāmas materiālu izvietošanu portālā. Kompensācija termiņu neievērošanas gadījumā netiek piešķirta.

 

Galvenās prasības:
• Failus nepieciešams sūtīt *.zip arhīvā, ja to ir vairāk par 1;
• Max visu banerī izmantoto resursu svars pirms arhivēšanas: 250kb; pēc arhivēšanas: 150kb;
• Maksimālais jebkura atsevišķa faila svars: 50kb;
• Ja baneru servēšanai tiek izmantoti trešo pušu skripti, uz baneriem attiecās visi tie paši noteikumi;
• Netiek izmantoti ārējie resursi. Nearhivētam HTML failam ir korekti jāattēlo baneris arī bez interneta pieslēguma, ieskaitot baneru veidošanas programmatūrai piederīgās JS bibliotēkas. Pārsvars populāro programmu ļauj izvēlēties, vai saglabāt minētos failus banera mapē, vai pieprasīt tos no attiecīgajiem serveriem;
• Maksimālais failu skaits *. zip arhīvā: 10;
• Jebkuriem pieprasījumiem jābūt veiktiem tikai izmantojot drošu savienojumu (HTTPS://) - tas iekļauj jebkurus banera resursus, trešo pušu servēšanu un mērīšanas skriptus/pikseļus. Vienīgais, kas drīkst izmantot HTTP:// ir links, uz kuru ved baneris.

 

Clicktag un size tagi:
• Ja tiek lietots Google Web Designer, clickTag jāiestrādā pēc instrukcijas, kas atrodama šeit (veidojot baneri, vide jeb environment jāizvēlas Doubleclick): https://goo.gl/MyPTs1;
• Lietojot jebkuru citu programmatūru (t.sk. Adobe Animate CC), banerī jābūt korektam clickTag un izmēra meta tagam (size meta tag) – instrukcija šeit: https://goo.gl/9HGkLE.

 

Video faili baneros:
Video baneriem tiek akceptēti MP4 (H.264/MPEG-4 AVC) formāta video faili. Maksimālais svars ir 1,5MB. Pirms banera sagatavošanas MP4 fails jānosūta uz adresi: martins.gaspersons@rigasvilni.lv
Tas tiks izvietots uz Jauns.lv serveriem un atpakaļ tiks nosūtīta hipersaite, kas, attiecīgi, jāiestrādā HTML banerī kā video materiāla avots.

 

Labā prakse:
• Ja tiek izmantotas JPG, GIF, PNG bildes, likt tās vienā kopējā spraitā; 
• Bildes kompresēt, atrodot līdzsvaru starp kvalitāti un mazāku svaru; 
• Minificēt JS kodu, padarot to kompaktāku; 

 

 

LATVIEŠU | ENGLISH

 

 

TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR HTML BANNERS


Requirements for HTML banner submission

 

HTML5 banners must be submitted at least 2 (two) full business days before the first day of the start of the campaign. If the deadlines for submission of advertising materials are not complied with, Jauns.lv doesn’t guarantee the placement of advertising materials on the site. No compensation will be paid if deadlines are not complied with.

 

Main requirements:
• If there is more than 1 file used, the banner’s contents must be placed in a .*zip archive;
• Max banner size before compression: 250kb; after compression: 150kb;
• Max size of any single image file: 50kb;
• When using 3rd party tags to serve banners, same size restrictions apply;
• External resources must not be used – most banner design tools allow saving all assets including JS libraries within the zipped archive. An unarchived HTML file should be able to display the banner correctly without an active internet connection;
• Max number of files in the archive is 10;
• All requests must be made using a secure connection (HTTPS://) - that includes any media assets, 3rd party ad serving tags and tracking tags/pixels. The only exception to this rule is the target landing page URL.

 

Clicktag and size tags:
• If Google Web Designer is used, the clickTag must be inserted by following the steps described here (Doubleclick must be selected as the environment): https://goo.gl/MyPTs1;
• If any other software (incl. Adobe Animate CC) is used, the banner must follow the clickTag and size meta tag requirements described here: https://goo.gl/9HGkLE.

 

Video files in banners:
MP4 (H.264/MPEG-4 AVC) files are accepted for video banners. The maximum file size is 1,5MB. Before designing the banner, the MP4 file must be sent to the e-mail: martins.gaspersons@rigasvilni.lv
It will be stored on Jauns.lv servers and a destination URL will be sent back – it should then be used as the source of the video for the banner.

 

Best practices:
• If JPG, GIF, PNG images are used, they should be placed in a single sprite;
• Images should be compressed, finding a good balance between quality and size;
• Minimize JS code, making it more compact;